Games Xbox 360

Bộ sưu tập Games Xbox 360

Chép Game Jtag Giá cực rẻ

10.000đ
Đặc điểm nổi bật: 

- Chép games Jtag chỉ 10k/1 games .

- Chép nhiều có giảm giá mạnh . 

- 10 Games trở lên , game thứ 11 trở đi chỉ còn 7k 

- 20 games trở lên , game thứ 21 trở đi chỉ còn 5k . 

- 30 games trở lên , game thứ 31 trở đi chỉ còn 3k . 

  • nakata shop
  • đĩa xbox 360 10k
  • nakata game
Thêm