Máy PS3

Tiêu đề Giá
Máy PS3 Slim 25xx Hack CFW 1Tb 4.650.000đ
Máy Ps3 Super Slim Hack HAN 4.050.000đ
Máy PS3 Slim 3000 Hack HAN 3.850.000đ
Máy Ps3 Slim 25xx Hack CFW 3.750.000đ
Máy PS3 Slim 20xx Hack CFW . 2.980.000đ