Máy PS3

Tiêu đề Giá
Máy PS3 Slim 25xx Hack CFW 1Tb 4.650.000đ
Máy Ps3 Slim 25xx Hack CFW 3.750.000đ
Máy PS3 Slim 20xx Hack CFW . 2.980.000đ