Máy PS3

Tiêu đề Giá
Máy Ps3 Slim 25xx Hack 3.250.000đ
Máy PS3 Slim 3000 Hack 3.150.000đ
Máy PS3 Slim 20xx Hack 2.750.000đ