Máy PS3

Tiêu đề Giá
Máy Ps3 Slim 25xx Hack CFW 4.050.000đ
Máy Ps3 Super Slim 3.100.000đ
Máy Ps3 Slim 21xx Hack CFW 3.500.000đ
Máy PS3 Slim 3000 2.700.000đ
Máy PS3 Slim 20xx Hack CFW . 3.100.000đ
PS3 Slim 100Gb hack CFW 2.500.000đ
PS3 Slim 100Gb OFW 2.200.000đ