Máy PS4

Tiêu đề Giá
Máy Ps4 Slim 500Gb 2nd 5.450.000đ
Máy PS4 Slim 500Gb 2nd BH Chính Hãng 5.450.000đ
PS4 Slim 500Gb, FW 5.05 7.500.000đ
PS4 FAT 500Gb FW 5.05 6.000.000đ
PS4 FAT 500Gb 2nd 4.500.000đ
PS4 Slim 1TB 2nd 6.000.000đ
PS4 Pro 1Tb Chính Hãng BH 24 Tháng 7.800.000đ
Máy PS4 FAT 1200 500Gb 2nd FW 5.55 4.500.000đ
Máy PS4 Sim 500Gb Chính Hãng BH 12 Tháng 6.500.000đ