Hướng dẫn fix Fifa online 3 (fo3) không nhận tay cầm ( gamepad)

Một số dòng game cụ thể là fifa online 3 (fo3) không nhận hoặc nhận sai phím tay cầm 360 ,mặc dù các phím bấm đúng với tay cầm 360. Nguyên nhân là do window cập nhật driver đã thay đổi tên của tay cầm hoặc do bạn đã cài đặt phần mềm cấu hình phím bấm khác.  Để khắc phục lỗi này, bạn cần  phải thay đổi tên tay cầm lại cho đúng với tên cũ của nó. 
Bước 1: Vào run gõ %windir%\System32\joy.cpl
     
     Bạn vào Game Controller để xem tên của tay cầm của bạn
 
   
Bước 2 : Vào run gõ  :    regedit 
Bước 3:
Click : HKEY_CURRENT_USER -> System->CurrentControlSet->MediaProperties->PrivateProperties->joytick->OEM
Tìm đến tên tay cầm đã xem Game Controller
 
Bước 4 : Thay đổi tên OEMName tay cầm  "2Ln1 USB joystic" thành "Controller (XBOX 360 For Windows)"    (lưu ý copy chính xác không thừa không thiếu chữ  Controller (XBOX 360 For Windows)
 
 
Quay lại khởi động lại game và hưởng thành quả nhé !:
 
Nguồn : Nakatavn.com
 
  • fo4 nhận tay cầm
  • fo4 không nhận tay cầm
  • tay cam gampad
  • fifa online 4 không nhận tay cầm
  • ko xac nhan tay cam fifa online 4
  • lỗi game không nhận tay cầm xbox 360
  • lỗi tay cầm fifa online 3
  • sửa lỗi unknow device usb network joystick id 6
  • huong dan lỗi khong nhan tay cam ps 2
  • loi fifa 4 khong nhan tay cam
Thêm