Hướng dẫn sử dụng Aurora trên Xbox 360 JTag

1. Đang chơi game muốn thoát ra màn hình chính . Bấm phím Guide , chọn Freestyle Home , chọn yes . (Phím guide )

2. Add Games để game xuất hiện ở màn hình chính . 

- Bấm Start chọn Content Scanning , Chỉ đến đường dẫn của thư mục chứa games , bấm Y để chọn ( màu xanh ở đâu thì bấm Y chọn luôn nhé ) . Sau đó save lại . 

3. Tải cover (bìa đĩa )  . Chọn Xbox Marketplace , bấm Download . 

4. Để chạy đĩa DVD bấm phím Back trên tay cầm , chọn lauch DVD . 

5. Để Cài đĩa Games , Bấm phím Back trên tay cầm , vào file manager  , vào ổ DVD rồi copy vào ổ cứng hoặc usb . 

6. Để xóa game .

Khi xóa games ở file manager game sẽ không mất biểu tượng , để xóa game bấm Y  , chọn button cuối cùng , Dùng phím D-pad gạt sang để xuất hiện delete sau đó bấm A để xóa . 

 

  • hương dân dung dvd extract trong utilities cua xbox360
  • xóa game trên xbox 360
  • cách tạo cover trên xbox 360 jtag
  • aurora cho xbox 360
  • cài lại jtag
  • jtag aurora
  • aurora không hiện game xbox 360
  • thoát game trong máy xbox 360
  • xóa game trong xbox 360
  • phần mềm aurora xbox
Thêm