Thông báo dịch covid-19 nakata shop chỉ bán hàng online

Nakata shop thông báo, do dịch bênh diễn biến phức tạp, nakata shop tạm nghỉ bán hàng tại shop 
Tạm nghỉ bán tất cả các mặt hàng trực tiếp tại shop
 
Shop miễn phí ship nhanh trong ngày cho tất cả khách hàng có hóa đơn lớn hơn 500k tại khu vực nội thành TPHCM.
 
---Nakata shop---
Danh mục: