Dịch Vụ Ps3

Hack Ps3

100.000đ
Đặc điểm nổi bật: 

-  Hack CFW mới nhất . 

- Cài nhiều công cụ hữu ích để quý khách sử dụng máy dễ dàng . 

- Máy phải ở FW hack , hoặc firmware gốc < hơn 3.55 . 

- Mod quạt bằng soft nhẹ , nếu máy bạn quá nóng .