Hướng dẫn sử dụng Xbox one

Cài đặt Driver cho tay cầm Xbox One trên Windows 7,8

Do tay cầm Xbox One ra mắt vào thời điểm 2013 , trong khi windows 7,8 đã ra đời rất lâu trước đó . Nên muốn sử dụng tay Xbox One trên 2 hệ điều hành này bạn phải cài đặt Driver . 

Bước 1 : Kết nổi tay cầm với PC . 

Bước 2 : Cài đặt gói  sau . ( Đa số bây giờ sử dụng hệ điều hành 64 bit ) 

  • hướng dẫn sử dụng xbox one
  • xbox one huong dan
  • sử dụng xbox one
Thêm