Sửa chữa máy Xbox 3 đèn đỏ , Máy không lên hình ....

Giá: 300.000đ
Mã sản phẩm: redring
Gọi để được tư vấn

Mô tả

Mô tả chi tiết: 

Sửa chữa các máy đèn đỏ khi mở máy , Máy Jtag khởi động không lên hình , ...

Product Relation

Các sản phẩm tương tự :

  • lỗi 3 đèn đỏ xbox 360
  • xbox 360 bi loi den do
  • xbox lên đèn không lên hình
  • sua xbox slim khong len hinh
  • xbox 360 mở không lên
Thêm